Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×
9

mar 2019

9. marts 2019

Vildttælling på Ærø 2019

Det er en super oplevelse og træning for både hund og fører og så kan du ved samme lejlighed opleve øens smukke natur...

Det er en super oplevelse og træning for både hund og fører og så kan du ved samme lejlighed opleve øens smukke natur...
19

feb 2019

19. februar 2019

Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til Ordinær generalforsamling
Søndag den 28. april 2019 kl. 14:30 i Nyborg. Læs mere...

Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til Ordinær generalforsamling
Søndag den 28. april 2019 kl. 14:30 i Nyborg. Læs mere...


Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til

 

Ordinær generalforsamling

 

Søndag den 28. april 2019 kl. 14:30 i Nyborg

 

Generalforsamlingen holdes i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg.

 

Dagsorden, jf. vedtægternes § 11

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Valg af mindst 2 stemmetællere

4.       Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.       Forelæggelse af Årsrapport fra avlsrådet

6.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

7.       Behandling af indkomne forslag

8.       Valg af formand (kun i lige år)

9.       Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (minimum 1 fra Fyn og 1 fra Sjælland)

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Kenth Lange (Fyn) (genopstiller ikke)

Torben Bladt Hansen (Sjælland) (genopstiller)

Henrik Frost Rasmussen (Sjælland) (genopstiller)

10.   Valg af 3 suppleanter (1 fra Jylland, 1 fra Fyn og 1 fra Sjælland)

11.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

12.   Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 uger (17/3 2019) før generalforsamlingens afholdelse.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

·         Til generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.19

feb 2019

19. februar 2019

Fra Hvalp til jagthund. Spændende foredrag før generalforsamlingen

Bestyrelsen har i år inviteret jagthundekonsulent i Danmarks Jægerforbund Henrik Vestergaard Hove-Nielsen som foredragsholder, forud for generalforsamlingen søndag d. 28. april 2019. Læs mere...

Bestyrelsen har i år inviteret jagthundekonsulent i Danmarks Jægerforbund Henrik Vestergaard Hove-Nielsen som foredragsholder, forud for generalforsamlingen søndag d. 28. april 2019. Læs mere...


Foredraget finder sted i tidsrummet kl. 12.00-14.00. Generalforsamlingen starter kl. 14.30

Foredraget vil tage udgangspunkt i, hvordan man skaber fundamentet for et godt forhold mellem hund og fører, ved positiv forstærkning i indlæringen. Henrik vil også komme ind på, hvor stor betydning, den daglige omgang som familiehund, har på uddannelsen som jagthund. Herunder vigtigheden af, at træne hver dag ud fra at ”minimere muligheden for fejl”. Henrik vil i sit indlæg berøre flere emner, og derigennem lægge op til en efterfølgende dialog, hvor alle spørgsmål er velkomne.

Henrik V. Hove-Nielsen har hele livet, både privat og professionelt, arbejdet med hundetræning. Henrik er født og opvokset med jagthund, både ruhåret hønsehund og golden retriever. Sidenhen har Henrik været tjenestehundefører ved politiet, hvoraf en stor del af tiden var som instruktør på politiets hundeskole. Sideløbende med dette var Henrik i en længere periode tilknyttet Danmarks Jægerforbund som ekstern instruktør. Henrik har siden 1. januar 2015 været ansat som jagthundekonsulent ved Danmarks Jægerforbund.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen14

feb 2019

14. februar 2019

Jagtlig vurdering i Jylland (Daubjerg, Sunds og Tønder) og på Sjælland

Skal din hund indgå i avlen?


Jagtlig vurdering i Jylland (Daubjerg, Sunds og Tønder) og på Sjælland

Skal din hund indgå i avlen?


Der afholdes Jagtligvurdering på følgende datoer omkring Viborg og Herning:

2/3 Daugbjerg 

9/3 Daugbjerg

30/3 Sunds

Tilmelding til Kim Sørensen på mail: ks@dent.au.dk

Tilmeldingen er kun til den jagtlige vurdering og ikke til marktræningen.


Der afholdes Jagtligvurdering på følgende datoer i Sønderjylland Tønder:

17/3 Tønder, Emmerske 

Tilmelding til Lars Schmidt på mobil: 2127 3315


Der afholdes Jagtligvurdering på følgende datoer på Sjælland:

24/2 Torkilstrup

3/3 Valore

10/3 Fakse

De jagtlige vurderinger afholdes sammen med marktræningerne. Se adresserne i aktivitetskalenderen. 

Tilmelding til Torben B. Hansen på mail: torbenbhansen@gmail.com

28

feb 2019

28. februar 2019

Klubbens hovedprøve 2019

Der indbydes hermed til klubbens årlige Hovedprøve lørdag d.6. april 2019 kl 8.00 Mødested: Daugbjerg forsamlingshus, Dybdalsvej 6, Daugbjerg, 8800 Viborg. Afgang til terræn kl 9.00


Klubbens hovedprøve 2019

Der indbydes hermed til klubbens årlige Hovedprøve lørdag d.6. april 2019 kl 8.00 Mødested: Daugbjerg forsamlingshus, Dybdalsvej 6, Daugbjerg, 8800 Viborg. Afgang til terræn kl 9.00
Der indbydes hermed til klubbens årlige Hovedprøve lørdag d. 6. april 2019 kl 8.00

Mødested: Daugbjerg forsamlingshus, Dybdalsvej 6, Daugbjerg, 8800 Viborg. Afgang til terræn kl 9.00


Tilmelding: Hundeweb


Klubbens Hovedprøve, 2019 i Jylland bliver igen i år afholdt på terræner omkring Daugbjerg/Mønsted.

Der vil blive oprettet 4 hold med 10-12 hunde på hver hold. Hvis der tilmeldes flere en 48 hunde vil der blive trukket lod om pladserne blandt de hunde der er rettigdigt tilmeldt. Gammel Dansk Hønsehunde vil forlods blive godtaget

Prøveleder: Kim Sørensen, mail: ks@dent.au.dk

Tilmelding og betaling: Via hundeweb (www.hundeweb.dk) se under aktiviteter – arrangør: Klubben for Gammel Danske Hønsehund. Herefter prøvetype: Markprøve for stående jagthunde, derefter vil du blive guided igennem tilmeldesen. Der kan tilmeldes i klasserne: unghund, åbenklasse og vinderklasse. Der vil ligeledes blive lavet et hold for løbske tæver. Tilmeldingsfrist: 31. marts kl 23.59

Yderligere oplysninger:

Der serveres kaffe og rundstykker samt en Gammel Dansk kl 8.00.

Madpakker til frokost kan bestilles til 50 kr. Ligeledes vil der være mulighed for køb af øl og vand.

Efter prøven er klubben vært ved gule ærter mm.

Af hensyn til kokken er det nødvendigt med tilmelding til de gule ærter og bestilling af madpakker til prøveleder ks@dent.au.dk

Overnatning

Har du brug for overnatning med din hund anbefaler vi følgende muligheder: Mønsted B&B, Kongenhus Kro, Stoholm Vandrehjem og Hotel Oasen i Viborg

Tilskuere er meget velkomne!Nyhedsbrev

Til-/frameld vores nyhedsbrev