Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×
19

feb 2019

19. februar 2019

Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til Ordinær generalforsamling
Søndag den 28. april 2019 kl. 14:30 i Nyborg. Læs mere...

Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til Ordinær generalforsamling
Søndag den 28. april 2019 kl. 14:30 i Nyborg. Læs mere...


Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til

 

Ordinær generalforsamling

 

Søndag den 28. april 2019 kl. 14:30 i Nyborg

 

Generalforsamlingen holdes i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg.

 

Dagsorden, jf. vedtægternes § 11

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Valg af mindst 2 stemmetællere

4.       Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.       Forelæggelse af Årsrapport fra avlsrådet

6.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

7.       Behandling af indkomne forslag

8.       Valg af formand (kun i lige år)

9.       Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (minimum 1 fra Fyn og 1 fra Sjælland)

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Kenth Lange (Fyn) (genopstiller ikke)

Torben Bladt Hansen (Sjælland) (genopstiller)

Henrik Frost Rasmussen (Sjælland) (genopstiller)

10.   Valg af 3 suppleanter (1 fra Jylland, 1 fra Fyn og 1 fra Sjælland)

11.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

12.   Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 uger (17/3 2019) før generalforsamlingens afholdelse.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

·         Til generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.19

feb 2019

19. februar 2019

Fra Hvalp til jagthund. Spændende foredrag før generalforsamlingen

Bestyrelsen har i år inviteret jagthundekonsulent i Danmarks Jægerforbund Henrik Vestergaard Hove-Nielsen som foredragsholder, forud for generalforsamlingen søndag d. 28. april 2019. Læs mere...

Bestyrelsen har i år inviteret jagthundekonsulent i Danmarks Jægerforbund Henrik Vestergaard Hove-Nielsen som foredragsholder, forud for generalforsamlingen søndag d. 28. april 2019. Læs mere...


Foredraget finder sted i tidsrummet kl. 12.00-14.00. Generalforsamlingen starter kl. 14.30

Foredraget vil tage udgangspunkt i, hvordan man skaber fundamentet for et godt forhold mellem hund og fører, ved positiv forstærkning i indlæringen. Henrik vil også komme ind på, hvor stor betydning, den daglige omgang som familiehund, har på uddannelsen som jagthund. Herunder vigtigheden af, at træne hver dag ud fra at ”minimere muligheden for fejl”. Henrik vil i sit indlæg berøre flere emner, og derigennem lægge op til en efterfølgende dialog, hvor alle spørgsmål er velkomne.

Henrik V. Hove-Nielsen har hele livet, både privat og professionelt, arbejdet med hundetræning. Henrik er født og opvokset med jagthund, både ruhåret hønsehund og golden retriever. Sidenhen har Henrik været tjenestehundefører ved politiet, hvoraf en stor del af tiden var som instruktør på politiets hundeskole. Sideløbende med dette var Henrik i en længere periode tilknyttet Danmarks Jægerforbund som ekstern instruktør. Henrik har siden 1. januar 2015 været ansat som jagthundekonsulent ved Danmarks Jægerforbund.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen14

feb 2019

14. februar 2019

Jagtlig vurdering i Jylland (Daubjerg, Sunds og Tønder) og på Sjælland

Skal din hund indgå i avlen?


Jagtlig vurdering i Jylland (Daubjerg, Sunds og Tønder) og på Sjælland

Skal din hund indgå i avlen?


Der afholdes Jagtligvurdering på følgende datoer omkring Viborg og Herning:

2/3 Daugbjerg 

9/3 Daugbjerg

30/3 Sunds

Tilmelding til Kim Sørensen på mail: ks@dent.au.dk

Tilmeldingen er kun til den jagtlige vurdering og ikke til marktræningen.


Der afholdes Jagtligvurdering på følgende datoer i Sønderjylland Tønder:

17/3 Tønder, Emmerske 

Tilmelding til Lars Schmidt på mobil: 2127 3315


Der afholdes Jagtligvurdering på følgende datoer på Sjælland:

24/2 Torkilstrup

3/3 Valore

10/3 Fakse

De jagtlige vurderinger afholdes sammen med marktræningerne. Se adresserne i aktivitetskalenderen. 

Tilmelding til Torben B. Hansen på mail: torbenbhansen@gmail.com

2

jan 2019

2. januar 2019

Lokal markprøve Gørløse (Sjælland)

Så har klubmedlem Peter Ramsgård igen stablet en lokal markprøve på benene...


Lokal markprøve Gørløse (Sjælland)

Så har klubmedlem Peter Ramsgård igen stablet en lokal markprøve på benene...


I kan tilmelde jer prøven på 40134739 eller på Bomoseholm@gmail.com 
Det koster 250 at deltage og er incl. morgenmad. Der kan bestilles smørrebrød på dagen. Prøven afholdes lørdag d. 2 marts på arealer omkring Gørløse 


Mvh. Peter.Nyhedsbrev

Til-/frameld vores nyhedsbrev