Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×
25

apr 2019

25. april 2019

Apporteringstræning for alle GDHére, Syd og Sønderjylland

Dato: Søndag den 26. maj 2019
Tid: Kl. 9:00 – ca. 15:00


Apporteringstræning for alle GDHére, Syd og Sønderjylland

Dato: Søndag den 26. maj 2019
Tid: Kl. 9:00 – ca. 15:00
16

apr 2019

16. april 2019

Materialet til generalforsamlingen 2019 er klar

Generalforsamlingen holdes i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg søndag den 28. april 2019 kl. 14:30

Af hensyn til bestilling af kaffe og kage, må I rigtig gerne melde jeres ankomst til Troels Djælund på troelsdj@msn.com


Materialet til generalforsamlingen 2019 er klar

Generalforsamlingen holdes i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg søndag den 28. april 2019 kl. 14:30

Af hensyn til bestilling af kaffe og kage, må I rigtig gerne melde jeres ankomst til Troels Djælund på troelsdj@msn.com
13

apr 2019

13. april 2019

Hovedprøve/klubmesterskab i apportering og Hovedprøve/klubmesterskab i jagthundedressur

Lørdag den 22. juni 2019 afholder Klubben for Gamle Danske Hønsehunde ovennævnte prøver på Sønder Fælledvej 50, 7160 Tørring


Hovedprøve/klubmesterskab i apportering og Hovedprøve/klubmesterskab i jagthundedressur

Lørdag den 22. juni 2019 afholder Klubben for Gamle Danske Hønsehunde ovennævnte prøver på Sønder Fælledvej 50, 7160 Tørring
19

feb 2019

19. februar 2019

Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til Ordinær generalforsamling
Søndag den 28. april 2019 kl. 14:30 i Nyborg. Læs mere...

Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til Ordinær generalforsamling
Søndag den 28. april 2019 kl. 14:30 i Nyborg. Læs mere...


Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til

 

Ordinær generalforsamling

 

Søndag den 28. april 2019 kl. 14:30 i Nyborg

 

Generalforsamlingen holdes i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg.

 

Dagsorden, jf. vedtægternes § 11

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Valg af mindst 2 stemmetællere

4.       Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.       Forelæggelse af Årsrapport fra avlsrådet

6.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

7.       Behandling af indkomne forslag

8.       Valg af formand (kun i lige år)

9.       Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (minimum 1 fra Fyn og 1 fra Sjælland)

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Kenth Lange (Fyn) (genopstiller ikke)

Torben Bladt Hansen (Sjælland) (genopstiller)

Henrik Frost Rasmussen (Sjælland) (genopstiller)

10.   Valg af 3 suppleanter (1 fra Jylland, 1 fra Fyn og 1 fra Sjælland)

11.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

12.   Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 uger (17/3 2019) før generalforsamlingens afholdelse.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

·         Til generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.19

feb 2019

19. februar 2019

Fra Hvalp til jagthund. Spændende foredrag før generalforsamlingen

Bestyrelsen har i år inviteret jagthundekonsulent i Danmarks Jægerforbund Henrik Vestergaard Hove-Nielsen som foredragsholder, forud for generalforsamlingen søndag d. 28. april 2019. Læs mere...

Bestyrelsen har i år inviteret jagthundekonsulent i Danmarks Jægerforbund Henrik Vestergaard Hove-Nielsen som foredragsholder, forud for generalforsamlingen søndag d. 28. april 2019. Læs mere...


Foredraget finder sted i tidsrummet kl. 12.00-14.00. Generalforsamlingen starter kl. 14.30

Foredraget vil tage udgangspunkt i, hvordan man skaber fundamentet for et godt forhold mellem hund og fører, ved positiv forstærkning i indlæringen. Henrik vil også komme ind på, hvor stor betydning, den daglige omgang som familiehund, har på uddannelsen som jagthund. Herunder vigtigheden af, at træne hver dag ud fra at ”minimere muligheden for fejl”. Henrik vil i sit indlæg berøre flere emner, og derigennem lægge op til en efterfølgende dialog, hvor alle spørgsmål er velkomne.

Henrik V. Hove-Nielsen har hele livet, både privat og professionelt, arbejdet med hundetræning. Henrik er født og opvokset med jagthund, både ruhåret hønsehund og golden retriever. Sidenhen har Henrik været tjenestehundefører ved politiet, hvoraf en stor del af tiden var som instruktør på politiets hundeskole. Sideløbende med dette var Henrik i en længere periode tilknyttet Danmarks Jægerforbund som ekstern instruktør. Henrik har siden 1. januar 2015 været ansat som jagthundekonsulent ved Danmarks Jægerforbund.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
BestyrelsenNyhedsbrev

Til-/frameld vores nyhedsbrev