Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×


Hovedprøve/klubmesterskab i apportering og Hovedprøve/klubmesterskab i jagthundedressur

Lørdag den 13. juni 2020 afholder Klubben for Gamle Danske Hønsehunde ovennævnte prøver på Sønder Fælledvej 50, 7160 Tørring


Apporteringsprøven er en DJU apporteringsprøve i 5-klubs regi, som du
tilmelder dig via hundeweb.dk


Læs mere om selve prøven i DJU Fælles markprøveregler kapitel 12.

Efter apporteringsprøven vil der være en hyggelig prøve i
jagthundedressur, kun for GDH i 2 klasser: Unghunde 10 – 24 mdr. og Åben
klasse over 24 mdr. Prøven indeholder skjult afdækning, hvor der skydes
over åben klasse, men ikke over unghunde. Dressurbane/hinterbane samt
dirigering og apportering af udlagt due eller egen dummy, hvor hunden
dirigeres frem og til siden for at finde duen/dummy.

Deltagelse i prøven i jagthundedressur koster 40 kr., som betales til
prøveleder på dagen. Tilmelding til prøveleder senest d. 11. juni.
Dommer ved begge prøver er Preben Bach Christensen.

Der er frokost efter smør selv princippet til et symbolsk beløb. Vi er
behjælpelige til at finde overnatningsmuligheder, hvis ønskes.
Kom og deltag i hyggeligt samvær i kampen om præmierne.
Yderligere oplysninger til prøveleder:  Iver Krogh, tlf. 40924454
iverkrogh@gmail.com

21

mar 2020

21. marts 2020

Generalforsamlingen d. 25. april udskydes/flyttes

Udsat pga. Coronaepedemien. Ny dato så snart der er afklaring på situationen.

Udsat pga. Coronaepedemien. Ny dato så snart der er afklaring på situationen.


Generalforsamlingen d. 25. april udskydes/flyttes
Bestyrelsen har besluttet at udskyde den forestående generalforsamling på ubestemt tid grundet Covid19. Vi afventer og følger den aktuelle situation nøje. Der vil blive indkaldt til den allerede varslede ordinære generalforsamling på en ny dato, når det igen vil være muligt.


”DKK er af den opfattelse, at specialklubberne kan aflyse og dermed udsætte eventuelle arrangementer pga. Force Majeure, selvom det fremgår af vedtægterne eller andre regler, at arrangementet skal afholdes inden en bestemt frist, fx generalforsamlinger eller repræsentantskabsmøder. Aflysninger/udsættelse kan ske under henvisning til situationen mht. Corona-virus, som af sundhedsmæssige årsager gør afholdelse 
betænkelig/uforsvarlig.”

Pas på jer selv og hinanden derude.

På bestyrelsens vegne
M.v.h.

René Hansen
Formand21

mar 2020

21. marts 2020

Hovedprøven d. 5. april aflyses/flyttes

Udsat pga. Coronaepedemien. Ny dato så snart der er afklaring på situationen.


Hovedprøven d. 5. april aflyses/flyttes

Udsat pga. Coronaepedemien. Ny dato så snart der er afklaring på situationen.


Hovedprøven d. 5. april aflyses/flyttes

På baggrund af den aktuelle covid19 situation, har bestyrelsen i dag besluttet at aflyse Hovedprøven som skulle have været afholdt søndag d. 5. april på Gunderslevholm.

Hovedprøven forventes i stedet afholdt i sidst i august eller i september. Nærmere info herom i løbet af sommeren.

Pas på jer selv og hinanden derude.
På bestyrelsens vegne

M.v.h.
René Hansen
Formand5

mar 2020

5. marts 2020

Hovedprøve/klubmesterskab i apportering og Hovedprøve/klubmesterskab i jagthundedressur

Lørdag den 13. juni 2020 afholder Klubben for Gamle Danske Hønsehunde ovennævnte prøver på Sønder Fælledvej 50, 7160 Tørring


Hovedprøve/klubmesterskab i apportering og Hovedprøve/klubmesterskab i jagthundedressur

Lørdag den 13. juni 2020 afholder Klubben for Gamle Danske Hønsehunde ovennævnte prøver på Sønder Fælledvej 50, 7160 Tørring


Apporteringsprøven er en DJU apporteringsprøve i 5-klubs regi, som du
tilmelder dig via hundeweb.dk


Læs mere om selve prøven i DJU Fælles markprøveregler kapitel 12.

Efter apporteringsprøven vil der være en hyggelig prøve i
jagthundedressur, kun for GDH i 2 klasser: Unghunde 10 – 24 mdr. og Åben
klasse over 24 mdr. Prøven indeholder skjult afdækning, hvor der skydes
over åben klasse, men ikke over unghunde. Dressurbane/hinterbane samt
dirigering og apportering af udlagt due eller egen dummy, hvor hunden
dirigeres frem og til siden for at finde duen/dummy.

Deltagelse i prøven i jagthundedressur koster 40 kr., som betales til
prøveleder på dagen. Tilmelding til prøveleder senest d. 11. juni.
Dommer ved begge prøver er Preben Bach Christensen.

Der er frokost efter smør selv princippet til et symbolsk beløb. Vi er
behjælpelige til at finde overnatningsmuligheder, hvis ønskes.
Kom og deltag i hyggeligt samvær i kampen om præmierne.
Yderligere oplysninger til prøveleder:  Iver Krogh, tlf. 40924454
iverkrogh@gmail.com1

mar 2020

1. marts 2020

I år afholder DKK "Hundens Dag" ved 3 lokale arrangementer – Jylland, Sjælland og på Bornholm

Jylland - Hundens Dag i forbindelse med Hundedagene på Vilhelmsborg ved Århus. Hundedagene strækker sig over 3 dage, men der er kun "Hundens Dag", d. 30. maj 2020

Sjælland - Hundens Dag i Tivoli i København søndag den 28. juni 2020

Bornholm – Hundens Dag i Brændesgårdshaven i Svaneke på Bornholm den 1. august

Jylland - Hundens Dag i forbindelse med Hundedagene på Vilhelmsborg ved Århus. Hundedagene strækker sig over 3 dage, men der er kun "Hundens Dag", d. 30. maj 2020

Sjælland - Hundens Dag i Tivoli i København søndag den 28. juni 2020

Bornholm – Hundens Dag i Brændesgårdshaven i Svaneke på Bornholm den 1. august


Uformelt og hyggeligt

Hundens Dag er blevet en tradition. Mange har fundet ud af, at det er en god lejlighed til at mødes med racefæller og til at vise sin race frem for de andre fremmødte. De fleste mødes ved raceparadens start og følges ad med deres racefæller gennem haven. Jo flere af samme race, jo flottere ser det ud!

 

Hvad skal der ske på dagen?

Dagens program starter med en raceparade gennem haven/området, hvor hundene går inddelt i grupper. Der er en officiel racerepræsentant for hver race, men alle fremmødte hunde er velkomne til at gå med i paraden. Efter raceparaden samles alle foran scenen, hvor der vil være ca. en times underholdning.

 

"Sjov og nyttig træning for hunde i alle aldre"

Årets tema på scenen, hvor DKK's adfærdskonsulent, Lise Lotte Christensen, traditionen tro er vært, er: "Sjov og nyttig træning for hunde i alle aldre".

 

Deltag i raceparaden

Der er én officiel repræsentant for hver race, som får en gratis entrebillet til det sted, hvor hunden er tilmeldt (Hundedagene i Århus, Tivoli i København eller Brændesgårdshaven i Svaneke).  
Stiller I som klub med flere hunde af samme race, er alle velkomne til at gå med i paraden.

 

Tilmelding

Tilmelding foregår via dette link: dkkhundensdag.dk/tivoli/register.php

Hvis ikke specialklubben ønsker at deltage med en repræsentant i raceparaden, åbner vi den 6. april 2020 for tilmelding, så DKK´s øvrige medlemmer får mulighed for at deltage og vise deres race frem.

 

Vil I hjælpe med at sprede budskabet?

Vi har brug for jeres hjælp til at få så mange forskellige racer med som muligt. I må meget gerne dele budskabet på jeres hjemmeside, facebooksider, i klubblade og lignende.

 

Hvem kan deltage?

Eneste krav for at deltage er, at din hund har en DKK-stamtavle, at den ikke er øre- og halekuperet (undtaget fra halekuperingsforbuddet er vizsla, weimeraner, breton, korthåret hønsehund og ruhåret hønsehund), samt at den kan gå i paraden med andre hunde af begge køn.

 

Vi skal gøre opmærksom på, at hunde af racer, der fremgår af Hundelovens liste over forbudte racer, skal opfylde kravene iht. lovgivningen for at deltage i raceparaden.

 

Vi glæder os til at byde velkommen til en masse dejlige hunde hhv. på Vilhelmsborg, i Tivoli og i Brændegårdshaven.Nyhedsbrev

Til-/frameld vores nyhedsbrev