Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Aktivitetsudvalgene

Midt og Nordjylland
Pt. inaktivt, men har du lyst til at stå for aktiviteter i dette område høre vi gerne fra dig.

Sønderjylland
Lars Schmidt
Hasselkær 84 A, Felsted
6200 aabenraa
Tlf. 21 27 33 15

Fyn
Ole Grundt Larsen
Skærvej 12, Fangel
5260 Odense S
Tlf. 65 96 13 45 / 23 46 54 40

Sjælland og Bornholm
Jesper Pedersen
Kærvej 36
4652 Hårlev
Tlf. 20 72 22 77

I bestyrelsen er der valgt et medlem der fungere som aktivitetskoordinator, hvis opgave det er:

At være bindeled mellem Bestyrelsen og klubbens aktivitetsudvalg

At være den der formidler informationer mellem bestyrelse og de enkelte aktivitets-udvalg. Det kunne f.eks. ske ved at den Aktivitetsansvarlige inden et bestyrelsesmøde foretager et rundspørge til alle aktivitetsudvalgene for at være orienteret om, hvilke aktiviteter de er planer om rundt i landet. Samtidig følge op på om der er spørgsmål, som udvalgene ønsker, at bestyrelsen drøfter.

At være kontaktperson for nye medlemmer i forhold til at oplyse, hvor tingende sker, samt formidle kontakten til de enkelte aktivitetsmedlemmer
Udskriv denne side