Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

1948 til 1969

Den 6. juni 1948 afholdes der udstilling i Odense Kvæghal. Her mødte 40 - 50 hunde, mange af dem var under et halvt år, som dog blev skønnet som værende racetypiske. Det blev derfor besluttet at udtage 20 voksne hunde til præmieklassificering for derved at kunne vejlede klubbens medlemmer med parringer. De blev klassificeret som følger:

Lavbenede hanhunde over to år:

Bog, ejer Nielsen, Roskilde, 1. pr.

Pan II af Stærmose, ejer Chr. Bansen, Ærø, 1. pr.

Pan af Aaløkkehaven, ejer Stolzenbach, Odense, 1. pr.

Lavbenede hunhunde over to år:

Rita II af Stæremose, ejer Chr. Bansen, Ærø, 1. pr.

Molly, ejer Niels Jensen, Mesinge, 1. pr.

Bella af Søby, ejer snedker Niels Rasmussen, Søby, 1. pr.

Rita, ejer Jefta Jørgrnsen, Gyngstrup, 1. pr.

Lady, ejer Carl Ficher, Mesinge, 1. pr.

Freja, ejer John Jacobsen, Villestofte, 2. pr.

Ulla, ejer Vilhelm Hansen, Tommerup, 2. pr.

Molly, ejer Jørgen Jensen, Allesø, 2. pr.

Diana, ejer Carl Jørgensen, Aarslev, 2. pr.

Molly, ejer Herman Vester, Mesinge, 2. pr.

Lavbenede hanhunde under to år:

King, ejer John Petersen Eskør, Egby, 1. pr.

Sam, ejer Erik Jensen, Vantinge, 2. pr.

Højbenede hanhunde over to år:

Pan, ejer Bernhard Christiansen, Odense, 1. pr.

 

Højbenede hanhunde under to år:

Per, ejer smed Jørgensen, Søndersø, 1. pr.

Højbenede hunhunde over to år:

Bella, ejer murer Anton Eriksen, Naaby, 1. pr.

Mussi, ejer Johs. Matzen, Nysted, 2. pr.

Højbenede hunhunde under to år:

Litty, ejer Valdemar Hansen, Vantinge, 1. pr.

Det er så de tyve hunde, som vores grundlag hviler på den dag i dag.

Den 3. juli 1949 afholdes generalforsamling. Klubben har nu 25 medlemmer, og kasse-beholdningen var negativ med 156,94 kr.                       

Den 9. september 1949 afholdtes klubbens første markprøve på nordspidsen af Ærø ved Skjoldnæs Fyr.

Her - står der i Matzens referat fra prøven - 'var der unægtelig situationer, hvor man havde indtrykket af, at hunden i sig selv nok ikke var så lidt klogere end føreren. Med andre ord sagt, at det i visse tilfælde nok er hunden, der skal lære sin herre at gå på jagt og ikke omvendt'.

Den 6. april 1950 afholdes bestyrelsesmøde, hvor forslag til klubbens egen stambog godkendes. Det sker efter, efter at Bansen sidst i 40'erne rettede henvendelse til Dansk Kennel Klub om optagelse af klubben og racen, men stemningen i DKKvar så negativ, at Bansen i bogstaveligste forstand blev 'smidt ud'.

Den 21. maj 1950 er der generalforsamling. Nu har foreningen 40 medlemmer, men der er fortsat negativ kassebeholdning.

Ved generalforsamlingen den 6. juli 1953 har klubben 107 medlemmer, og kassebeholdningen er positiv

Den 27. juni 1954 er der generalforsamling, hvor Christian Bansen fratræder som formand. Som ny formand vælges Hans Pedersen, Lunde Mølle.

På et efterfølgende møde vedtages det, at Johs. Matzen skal rette henvendelse til Dansk Kennel Klub om optagelse af racen som FCI anerkendt samt klubbens optagelse i DKK.

Det munder ud i, at der den 3. juli 1955 afholdes en udstilling i Odense. 40 hunde udstilles for DKK's repræsentanter A. P. Nørlund og Vilh. Grell. Den 16. september samme år afholdes markprøve ved Arden, hvor DKK er repræsenteret af K. V. Knuth, A. P. Nørlund og Vilh. Grell. Vejret viser sig fra den værste side. Silende regn og stærk storm gjorde, at prøven måtte afbrydes efter et par timer.

Ved generalforsamlingen den 15. november 1959 efterlyses svar fra DKK. Der er nu 52 medlemmer, og kassebeholdningen er positiv. Knud Pedersen, Gamborg vælges som formand.

Den 9. august 1960 rykkes Dansk Kennel Klub for et svar. Der holdes et møde i Vejle, hvor kennelklubbens tre repræsentanter igen ønsker at se et større antal hunde.

Den 4. oktober 1962 afholdes udstilling i Odense. Fra DKK kommer formanden Tetzlaff, stiftsdame Addi Wichfeld og V. H. Parkild.

Den 9. februar 1963 optages 'Klubben for den Gamle Danske Hønsehunderace i Danmark' som anerkendt specialklub inden for Dansk Kennel Klub. Racen Gamle Danske Hønsehunde anerkendes som en dansk stående jagthunderace af FCI. Klubbens hidtil gældende stambogsføringer accepteres af Dansk Kennel Klub som værende gyldige stambogsføringer af racen.

Der er ingen tvivl om, at stiftsdame Addi Wichfeld har været en varm fortaler for, at klubben blev optaget i DKK. Hun kom også til at virke som dommer for racen i mange år. Hun dømte sidste gang i 1986. Da var hun 88 år gammel.                 

I maj 1968 foretages henvendelse om optagelse i FJD. Betingelserne er 200 kr. årligt + 10 kr. pr. medlem. Bestyrelsen vedtager, at det foreløbig ikke har nogen interesse.

I 70'erne går medlemstallet støt og roligt op. 78 medlemmer i 1970.


Udskriv denne side