Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Jagtlig vurdering


Jagtlig vurdering arrangeres løbende

Kontakt 
: Koordinatorer Kim Sørensen, 
Tlf. 40 52 66 42 eller Thomas Brandslund, Tlf. 20 99 69 96 kontaktes for aftale om jagtlig vurdering

Beskrivelse af klubbens egen jagtlige vurdering:

Den jagtlige vurdering foretages af min. 2 personer, som er udpeget af avlsrådet eller bestyrelsen. 

De som foretager den jagtlige vurdering, skal have god erfaring med enten jagt og/eller jagthundearbejde, med stående hønsehunde. 

Det skal tilstræbes, at enten avlsrådet eller bestyrelsen er repræsenteret, ved enhver jagtlig vurdering.

Til den jagtlige vurdering skal hunden vise jagtlyst og energi. Det er hunden og ikke føreren der skal vurderes. 

Hunden bliver sluppet på åben mark. Dvs. græs, stub, brak eller lignende. Der bør være remiser, skel eller skov på terrænet. Hunden skal her vise jagtlyst og energi. 

Der er ikke tale om, at man skal se en færdig dresseret hund, med et perfekt søgsoplæg. Det er potentialet i hunden, man ønsker at synliggøre. Det er ikke hundeførers evner der er det afgørende. Ligeledes er der forskel på, hvordan hundene bliver trænet og brugt på jagt, og dette vil der blive taget hensyn til. 

For eksempel er det ikke en fejl, at hunden helst vil afsøge skel eller skov, så længe den arbejder. Farten og størrelsen på søget, er heller ikke afgørende, bare energien er til stede. Ligeledes vil alt løben efter fugle eller hårvildt, blive vurderet positivt.

Der skydes med startpistol over hunden, mens den søger. Dog max. 20 m mellem hund og skytte. Man ønsker at se, at hunden ikke bliver synligt skæmt eller bange. Men det er ligegyldigt, om hunden sætter sig ned, eller løber ind i den nærmeste skov, for at se hvad der faldt ned. 

Er den forudgående del af vurderingen ikke tilstrækkeligt, har man mulighed for, at lægge spor eller lave apporteringsøvelser. Igen er det ikke idéen, at man skal se en færdigdresseret hund. Men for at se, om det lige nøjagtigt er det, der skal til, for at hunden viser jagtlyst og energi.

Yderligere oplysninger:

Formen omkring klubbens egen jagtlige vurdering ønskes at være uhøjtidelig – det må gerne være lidt ”familiedags-agtig” – uden at det skal gå ud over seriøsiteten.


Udskriv denne side