Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

1981 til 1989

I 1981 konstateres fremgang i medlemstal samt stambogsføring af hvalpe. Poul Thomsen var startet med at have Balder med i fjernsynsstudiet. Nu ville alle have sådan en hund.

I 1982 holdt klubben for første gang en forårsvinderklasse. Vi har nu over 400 medlemmer og optræder første gang på 'Hundens Top Tyve Liste'.

I efteråret 1982 udkommer bogen om Gamle Danske Hønsehunde fra Clausens Forlag.                           

Der blev registreret 383 hvalpe i 1982.

To hunde har opnået 1. præmie på schweissprøve.

Der er registreret 509 hvalpe i 1983.

Nu er tre hunde i schweisshunderegisteret.

I 1985 havde Knud Pedersen besluttet sig til at træde af som formand efter 26 år i formandsstolen. Knud blev ved denne generalforsamling udnævnt til æresmedlem. Det var en epoke, der her sluttede.

Knud Pedersen sad ved styret, både da klubben blev optaget i Dansk Kennel Klub og i FJD. Knud blev dog siddende i avlsudvalget, hvor han stadig fungerede. Ved konstitueringen efter generalforsamlingen blev Jørgen Larsen valgt som formand.

I de fire år, Jørgen Larsen var formand, koncentrerede arbejdet i klubben sig især om at komme på ret køl igen efter det meget store antal hvalpe, der blev født i de foregående år.

I 1986 tilsluttede vi os Dansk Kennel Klubs paragraf 10, hvilket betød, at alle hunde skulle have opnået en 2. præmie på udstilling, inden de kan få stambogsført afkom. Det følte bestyrelsen var et nødvendigt træk, fordi der i de år, hvor der var født mange hvalpe, var avlet på mange hunde, som der aldrig skulle være lavet hvalpe på. Men i de år kunne alt sælges.

I 1987 kunne klubben fejre 40 års jubilæum med et jubilæumsskue på Flintholm. Ved samme års generalforsamling blev godsejer fru Marie Louise Sørensen udnævnt til æresmedlem af klubben.

I 1988 blev stiftsdame Addi Wichfeld udnævnt til æresmedlem i forbindelse med hendes 90 års fødselsdag.

Ved generalforsamlingen i 1989 trådte Jørgen Larsen tilbage som formand, og Lars Rasmussen overtog formandsjobbet.

De sidste år er gået med forskellige tiltag for at få udvidet vores avlsmateriale. Vi har fået godt styr på racens eksteriør. De jagtlige egenskaber har vi heldigvis bevaret, selv om mange hunde i firserne blev solgt til ikke jægere. Hvalpetallet er kommet i stabil gænge de sidste år.