Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

1970 til 1979

På generalforsamlingen den 13. juni 1971 udtaler formanden: 'At der ikke i år har været ført så meget reklame om vore hunde, som vi har ført de foregående år. På udstillingssiden havde fremmødet været tilfredsstillende. Markprøverne havde derimod været lidt af en skuffelse med hensyn til fremmøde'. Der er nu 94 medlemmer.

Det vedtages, at man søger om optagelse i FJD. Kontingentet til klubben er nu 35 kr. pr. år.

På DKK udstilling i 1970 blev en Gammel Dansk Hønsehund bedste hund på udstillingen, det var Buster, ejer Leif Olufsen. Leif Olufsen skænker Buster-pokalen, som skal uddeles til den hund, der bliver BIR 1 på DKK's udstilling på Sjælland. Den nye 'Flintholm-pokal' blev der også takket for på denne generalforsamling.

 1973 udtrykte formanden sin glæde over den store deltagelse i markprøverne og var godt tilfreds med fremmødet på udstillinger. Under eventuelt blev der diskuteret hofteledsdysplasi.

 1974 startede formanden med lidt markprøve- og udstillingsstatistik:     

1972:, 18 hunde deltog på markprøve, fire fik 1. pr. og resten ingen præmie.

1973: 22 hunde deltog på markprøve, fem fik 1. pr., syv fik 2. pr. og resten ingen præmie.

1972: 36 hunde deltog på udstilling, 27 fik 1. pr. og ni fik 2. pr. Én hund blev champion, det var Kasper.

1973: 37 hunde deltog på udstilling, 27 fik 1. pr., otte fik 2. pr. og to fik 3. pr. Tre hunde blev champion, det var Buster, Jenufa og Musse.

Igen var der hofteledsdysplasi på programmet stillet som forslag fra Birtha Tobiesen: 'Krav fra klubbens medlemmer om røntgenfotografering for HD inden parring finder sted'.

Efter en lang og livlig debat, hvor samtlige medlemmer havde ordet, enedes man om en resolution fremsat af Leif Olufsen: 'At på nuværende tidspunkt skulle det ikke være et krav til medlemmerne at lade deres hunde fotografere, da der var så mange punkter, som videnskaben ikke var enige om på nuværende tidspunkt'.

I 1975 sagde formanden blandt andet, at det foregående år havde været et godt år. 'Der rettes en tak til udstillingsdommerne, selv om vi synes, bedømmelserne er ret uens'.

Under eventuelt gav Marie Louise Sørensen en redegørelse for den forskellighed i bedømmelserne på udstilling, som man som dommer kommer ud for. Desuden blev der på M.L.S.'s foranledning diskuteret standardhøjden samt tandsæt.

I 1976 bliver man på generalforsamlingen enige om at rette henvendelse til FJD om optagelse, såfremt vi kunne få lov til at beholde efterårsmarkprøven.

Dette konstaterer man på generalforsamlingen i 1977 ikke er muligt, hvorfor emnet stilles i bero indtil videre.

På generalforsamlingen på Nyborg Strand den 10. juni 1978 måtte formanden efter at have budt velkommen samtidig beklage det ringe fremmøde (fire ud over bestyrelsen).

Verdensudstillingen i 1977 i Herning havde deltagelse af 52 Gamle Danske Hønsehunde. Udfra det store fremmøde kunne man konstatere, at hundene efterhånden er blevet meget ensartede (et så stort antal hunde har vist ikke været set på én gang siden).

Vedrørende optagelse i FJD, så har man nu fået mundtligt svar om, at FJD var parate til til at give os dispensation til at afholde markprøve i to år. Det besluttedes at søge optagelse den 1. januar 1979.

I 1979 er medlemstallet nået op på 217. Vi blev optaget i FJD og deltog med 27 hunde på FJD's udstilling.