Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Appendix B

Indhold og formål:

En samlet beskrivelse af de retningslinier som avlsrådet arbejder efter i forbindelse med godkendelse af parringer.

Generelle regler:

 • Med udgangspunkt i det enkelte avlsrådsmedlems bopæl opdeler avlsrådet principielt landet i 4 geografiske regioner - en region for hvert avlsrådsmedlem, såfremt det er muligt

Procedure:

 1. Når et medlem af avlsrådet får en henvendelse fra en tæveejer om en ønsket parringstilladelse, inddrages som minimum et andet avlsrådsmedlem i sagens behandling.
 1. Straks ved forespørgsel om parringstilladelse informeres alle i avlsrådet pr. mail og det fastlægges hvilke min. 2 avlsrådsmedlemmer der er ansvarlige for en evt. senere tilladelse.
 1. Avlsrådsmedlemmet for den region som tæveejeren hører under, skal altid inddrages.
 1. Avlskommisoriets regel om at 2 avlsrådsmedlemmer er nok til at godkende en parring benyttes i praksis. Dog skal ikke inddragne avlsrådsmedlemmer altid orienteres pr. mail.
 1. Ingen i avlsrådet lover nogen hundeejer noget på forskud.
 1. Hvis et "tredje" avlsrådsmedlem har en observation i relation til en parring, kontaktes den/de ansvarlige i avlsrådet, og ikke de implicerede hundeejere.
 1. Avlsrådet hjælper tæveejeren med at kontrollere, at tæven efter alle gældende regler og retningslinier er godkendt til avl - men det er i sidste ende tæveejerens eget ansvar, om eventuelle hvalpe kan stambogsføres i DKK.
 1. Som udgangspunkt efterkommes tæveejerens eventuelle ønske om en konkret hanhund, såfremt det er foreneligt med DKK's regler og retningslinier, og ikke skønnes at være i modstrid med den avlsplanlægning som specificeres i henhold til appendiks C.
 1. Udover hensyn til indavlsgrad, og HD-index tages der om muligt hensyn til eksteriørmæssige vurderinger, ønsker om specielle jagtlige præstationer, avlserfaring for såvel tæve som hanhund samt geografiske hensyn.
 1. Inden tilladelse udstedes, kontaktes hanhundeejeren telefonisk for accept af parringstilladelsen.
 1. Avlsrådet udsteder tilladelsen, der gælder i 5 måneder fra udstedelsen, og fremsender denne til såvel tæveejer som hanhundeejer. Tilladelsen fremsendes som hovedregel pr. mail - alternativt pr. brev.
 1. Af parringstilladelsen fremgår det, at tæveejeren skal informere avlsrådet når parringen er foretaget eller opgivet, samt når fødsel har fundet sted eller tæven er gået tom. Ligeledes skal avlsrådet informeres, hvis der er døde/syge hvalpe i de første 8 uger, og gerne også senere.
 1. Ansvaret for opfølgning på en konkret parringstilladelse ligger, hos den der står først på parringstilladelsen - typisk den der bor i regionen.
 1. Samtidig med parringstilladelsens udstedelse ajourføres avlsrådets interne oversigt over godkendte hanhunde samt avlsrådet interne liste over årets parringer. Begge lister ajorføres ligeledes løbende i forbindelse med tilbagemeldingerne fra tæveejerne. Listerne rundsendes til alle i avlsrådet efter hver ajourføring.
Udskriv denne side