Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Appendiks C

Indhold og formål:

Plan for avlsrådets virke i de kommende år.

Planen er udarbejdet for perioden fra generalforsamlingen 2017 og frem til generalforsamlingen 2025.

Planen beskriver, hvordan avlskommissoriet vil blive forvaltet i de kommende år – hvilken mål der arbejdes efter, hvilken midler der vil blive taget i brug og hvilken udfordringer vi måske skal kunne håndtere i denne sammenhæng.

Planen udarbejdes i samarbejde med Københavns Universitet afdeling SUND (det tidligere Landbohøjskolen), samt specialkonsulent ved DKK - Helle Friis Proschowsky.

Planen kan ændres løbende, såfremt faglige forhold taler herfor.

Mål:

Det overordnede mål er, inden for de given retningslinjer, at sikre så stor en genetisk variation i populationen af Gamle danske hønsehunde som muligt, til fremme af klubbens formål: ”- at bevare og forbedre racens kvalitet i henhold til FCI standarden, samt de jagtlige egenskaber, som stående kontinental jagthund. Herunder at sikre en sund race – både fysisk og mentalt, med et godt temperament og nogle brugsegenskaber, der er i top”.

Delmål: 

1.    Kontinuerligt at øge den effektive population

2.    Øge antallet af fødte hvalpe pr. år til minimum 150 inden 2020

3.    Øge antallet af fødte hvalpe pr. år med minimum 10% fra 2020

 Væsentligste midler:

·         Stor grad af opsøgende arbejde.

·         Sikre at alle hanhunde, der er interessante for klubben, kvalificerer sig til hanhundelisten, og at flere tæveejere motiveres til at få et kuld hvalpe.

·         Forbedre vejledning i forbindelse med avlsgodkendelser.

·         Undersøge mulighederne for at tæveejer kan få praktisk hjælp og støtte i forbindelse med fødsel og pasning af hvalpe.

·         Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med avlsrådet det konkrete arbejde

Mulige udfordringer:

Den største udfordring bliver muligvis det opsøgende arbejde i forhold til motivere både hanhundeejerne og tæveejerne til at lade deres hunde indgå i avlen.

Appendiks C vedtaget på bestyrelsesmøde den 9/5 2017


Udskriv denne side