Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Appendiks D

Indhold og formål:
Appendiks D giver et overblik over muligheder for jagtlig vurdering ved en række
forskellige anerkendte prøver, samt en beskrivelse af klubbens egen jagtlige vurdering.
Kort overblik:
Der findes flere måder at få sin hund jagtligt vurderet på, således at den lever op til
kravene i klubbens avlskommissorium:

1. Ved bestået eller præmieret på anerkendte jagtlige prøver, der indbefatter afgivelse af
skud
3. Ved optagelse i Schweissregistret
4. Ved godkendelse på klubbens eget jagtlige vurderingsarrangement.
5. Ved markprøvekritik - hvis hunden tydeligt viser jagtlyst og hunden er skudfast ved
efterfølgende skudtest.

Prøver:
Anerkendte jagtlige prøver, der ved dokumentation for præmiering eller beståelse,
accepteres som vurdering af hundens jagtlige egenskaber i henhold til klubbens
avlskommissorium.
Danske prøver:

 Markprøver (unghunde, åben klasse)
 Apporteringsprøve.
 Slæb og apporteringsprøve.
 Udvidet apporteringsprøve.
 UT
 UT
 JET1

Udenlandske prøver:
Tysk HZP og VJP
Svensk Vildtsporsprov åbenklasse
Svensk Jaktprov (unghund, åben klasse)
Norske Høyfjells- og Lavlandsprøver (unghund og åbenklasse)

Rækken af anerkendte jagtlige prøver, der accepteres som vurdering af hundens jagtlige
egenskaber, revideres efter behov.

Bestyrelsens holdning er, at det også skal være muligt for ikke prøveaktive medlemmer,
at få en jagtlig vurdering af deres hund, således at disse hunde bliver bedømt
og efterfølgende kan indgå i avlen.


Hvor kan der indhentes yderligere vejledning:
1) Klubbens avlsråd – se venligst navne og kontaktdata på klubbens hjemmeside
www.gdh.dk
2) Klubbens prøveansvarlige – se venligst navn og kontaktdata på klubbens hjemmeside.
3) Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød, telefon 56 18 81 00, www.danskkennel-
klub.dk

Beskrivelse af klubbens egen jagtlige vurdering:
Den jagtlige vurdering foretages af min. 2 personer, som er udpeget af avlsrådet
eller bestyrelsen. De som foretager den jagtlige vurdering, skal have god erfaring med enten jagt og/eller jagthundearbejde, med stående hønsehunde. Det skal tilstræbes, at enten avlsrådet eller bestyrelsen er repræsenteret, ved enhver jagtlig vurdering.
Til den jagtlige vurdering skal hunden vise jagtlyst og energi. Det er hunden og ikke
føreren der skal vurderes.

Hunden bliver sluppet på åben mark. Dvs. græs, stub, brak eller lignende. Der bør
være remiser, skel eller skov på terrænet. Hunden skal her vise jagtlyst og energi.
Der er ikke tale om, at man skal se en færdig dresseret hund, med et perfekt
søgsoplæg. Det er potentialet i hunden, man ønsker at synliggøre. Det er ikke hundeførers
evner der er det afgørende. Ligeledes er der forskel på, hvordan hundene bliver trænet og
brugt på jagt, og dette vil der blive taget hensyn til.

For eksempel er det ikke en fejl, at hunden helst vil afsøge skel eller skov, så længe
den arbejder. Farten og størrelsen på søget, er heller ikke afgørende, bare energien er
til stede. Ligeledes vil alt løben efter fugle eller hårvildt, blive vurderet positivt.
Der skydes med startpistol over hunden, mens den søger. Dog max. 20 m mellem hund
og skytte. Man ønsker at se, at hunden ikke bliver synligt skæmt eller bange. Men det
er ligegyldigt, om hunden sætter sig ned, eller løber ind i den nærmeste skov, for at se
hvad der faldt ned.

Er den forudgående del af vurderingen ikke tilstrækkeligt, har man mulighed for, at
lægge spor eller lave apporteringsøvelser. Igen er det ikke idéen, at man skal se en færdigdresseret hund. Men for at se, om det lige nøjagtigt er det, der skal til, for at
hunden viser jagtlyst og energi.

Yderligere oplysninger:
Formen omkring klubbens egen jagtlige vurdering ønskes at være uhøjtidelig – det
må gerne være lidt ”familiedagsagtig” – uden at det skal gå ud over seriøsiteten.
Appendiks D vedtaget på bestyrelsesmøde den 1/11 2018