Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Krop:

Manke: Tydelig.

Ryg: Fast og godt muskuløs. Ryggen er højest over manken og falder let hen over krydset.

Lænd: Kort, bred og muskuløs. Der skal være en fast overgang mellem ryg og lænd.

Kryds: Bredt, ikke for kort, med en let hældning mod haleansatsen.

Hale: Ret højt ansat, hellere for højt end for lavt. Ret bred ved roden, tilspidsende udefter. Den er middellang og når ca. til haseledet. Halen bæres naturligt hængende og må ikke kuperes.

Bryst: Bredt og dybt. Især hos hannerne ønskes en god bredde. Brystkassens underlinie ligger på højde med albueleddet. Ribbenene er godt hvælvede, og de bageste går godt langt bagud. Brystkassen må hverken være fladribbet eller tøndeformet. Et godt forbryst er meget ønskeligt.

Lemmer:

Forpart: Ser forfra er forbenene kraftige, lige og parallelle.

Skuldre: Ligger fladt og fast ind med brystkassen og er forsynet med stærke muskler, der ses tydeligt såvel under bevægelse som i stand.

Overarm: Af god længde, med god muskulatur.

Albuer: Tæt tilliggende uden at være presset ind til kroppen, hverken ud- eller indaddrejede, placeret ret langt tilbage. God vinkling mellem over- og underarm.

Underarm: Lige, med god, kraftig muskulatur. Stærk knoglebygning.

Håndrod: Kraftig.

Mellemhånd: Let vinkling med underarmen.

Forpoter: Stærke og faste, godt hvælvede og med hårde trædepuder.

Bagpart: Set bagfra er benene lige og parallelle, velvinklede og med kraftig knoglebygning.

Overlår: Muskuløst, passende langt og bredt. God vinkling mellem bækken og overlår.

Knæled: Kraftigt, med god vinkling mellem over- og underlår.

Underlår: Passende langt og muskuløst.

Haseled: Kraftigt.

Mellemfod: Let vinklet med underlåret.

Bagpoter: Stærke og faste, godt hvælvede og med hårde trædepuder.


Udskriv denne side