Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Fejl: Enhver afgivelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelse skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Mindre fejl: Fejl i holdning.

For kort næseparti.

For korte overlæber.

For lyse øje.

Mangel på højst 2 stk. P1.

Let karperyg.

For kort kryds.

Let hjulbenet, let kohaset.

Halen bæres for højt over ryglinien.

Små afvigelser (1-2 cm) fra mindste- og størstemålet.

Dårlig behåring.

Kødfarvet eller plettet næse.

Alvorlige fejl: For let knoglebygning.

Spidst næseparti.

Udpræget stop.

Tangbid.

Tandmangler ud over manglende P1.

Udpræget karperyg, let hængeryg.

Tydelig mangelfuld brystkasse. Ikke markeret forbryst.

For flad eller tøndeformet brystkasse.

Stærkt ud- eller indaddrejede albuer.

Blød mellemhånd, flade poter, spredte tæer.

Stærkt kohaset eller hjulbenet.

Vigende temperament.

Diskvalificerende fejl: Store afvigelser i kønspræg.

Stærkt vigende temperament.

Tandmangler: Mere end manglende P1 plus én anden tand.

Tænder, der ikke kan ses, gælder som tandmangler, med mindre det kan attesteres, at de ved tidligere udstilling eller avlskåring har været på plads.

Under- eller overbid, andre former for bidfejl.

Ektropion, entropion distichiasis (dobbelt række af øjenvipper).

Deformeret brystkasse, f.eks. ved at et for kort brystben giver en brat stigende

underlinie bag brystet.

Ganespalte eller hareskår.

Større afvigelser fra mindste- og størstemålet (over 2 cm).

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:

Forhold, som påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl

Standarden udgivet af FCI 20 NOVEMBER 1997

Standarden godkendt af DKK’s Standard Komité

NOVEMBER 1997


Udskriv denne side